بلیط پرواز داخلی

بلیط پرواز داخلی چارتر

از کودکی به آسمان خیره می شدم و رویای پرواز بر فراز آسمان مانند پرندگان را داشتم، که البته رویای پرواز بر بلندای آسمان، رویای دیرینه بشر بوده است. هرچه زمان بیشتری میگذشت، رویای دیدن مناطق بکر دیدنی و شگفت انگیز ایران برایم دورتر و دست یافتنی تر میشد. روی ماسه های طلایی دریای خزر