آشنایی با حقایق کابین خلبان

حقایق کابین خلبان

این روزها آمار استفاده مردم از هواپیما برای سفر کردن بسیار بالا رفته و روز به روز بر تعداد کسانی که ترجیح می‌دهند با این وسیله نقلیه سفر کنند افزوده می‌شود. همانطور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هواپیما، اتاق خلبان است که در آن کلیه‌ی کلیدها و ابزار مورد نیاز برای کنترل هواپیما وجود